top of page

Market Research Group

Public·8 members

Incursiuni In Creatologie - Anca Munteanu.PDF


Incursiuni in creatologie - Anca Munteanu
Incursiuni in creatologie este o carte scrisă de Anca Munteanu, profesor universitar de psihologie la Universitatea din București. Cartea abordează tema creativității din diverse perspective teoretice și practice, oferind o viziune integratoare și actualizată asupra acestui fenomen complex.


Download: https://glycoltude.blogspot.com/?download=2w34WZ


Cartea este structurată în șapte capitole, care tratează următoarele aspecte:  • Conceptul de creativitate și evoluția sa istorică;  • Factorii care influențează creativitatea la nivel individual, de grup și social;  • Metodele de evaluare a creativității și instrumentele utilizate în acest scop;  • Strategiile de stimulare a creativității și tehnicile de rezolvare creativă a problemelor;  • Relația dintre creativitate și alte variabile psihologice, cum ar fi inteligența, personalitatea, motivația, stima de sine, stresul etc.;  • Aplicațiile creativității în diferite domenii de activitate, cum ar fi educația, arta, știința, afacerile etc.;  • Perspective actuale și viitoare în cercetarea și practica creatologiei.
Cartea se adresează atât studenților și specialiștilor în psihologie, cât și tuturor celor interesați de dezvoltarea personală și profesională prin cultivarea potențialului creativ. Cartea este o sursă valoroasă de informații și inspirație pentru cei care doresc să își îmbogățească cunoștințele și abilitățile în domeniul creatologiei.


Pentru a citi cartea în format PDF, puteți accesa linkul [1], [2] sau [3].


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page